Wachtlijst

Hoe werkt onze wachtlijst?

We proberen onze speltakken qua leeftijd horizontaal op te bouwen. Dit houdt in dat we van elke leeftijd ongeveer evenveel leden willen hebben in de speltak, zodat we een goede doorstroming hebben naar volgende speltakken. Hierdoor worden soms kinderen die al langer op de wachtlijst staan niet opgeroepen, terwijl een kind dat er korter op staat wel wordt opgeroepen. Als we dit niet zouden doen, zou elke speltak alleen maar bestaan uit kinderen in de hoogste leeftijdsgroep binnen die speltak. Dat is niet goed voor de dynamiek in de speltak en de opbouw van onze groep.

Daarnaast hanteert Scouting Wellerlooi een aantal voorrangregels:

  • leden die doorstromen naar een volgende speltak hebben altijd voorrang en zullen nooit op een wachtlijst worden geplaatst
  • kinderen waarvan broertjes en zusjes al bij de vereniging zitten krijgen voorrang
  • kinderen van vrijwilligers bij de vereniging kunnen voorrang krijgen.

Neem voor vragen contact op met het bestuur van Scouting Wellerlooi via scoutingwellerlooi@gmail.com.