About

Scouting Wellerlooi staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.


Bestuur

Secretaris

Anne Derks
scoutingwellerlooi@gmail.com
Tel. 06 – 12309737

Penningmeester

Monique Sanders
penningmeester@scoutingwellerlooi.nl
Tel. 06 – 48578280

Materiaalbeheer

Jo Martens
materiaalbeheer@scoutingwellerlooi.nl
Tel. 0478 – 502605

Algemene bestuursleden

Kelly Geeraets
Gertjan Deckers


Beleid

Scouting Wellerlooi hanteert als beleid een duidelijk geformuleerde gedragscode en heeft tevens een vertrouwenspersoon aangesteld binnen de vereniging.

Gedragscode:

Scouting Wellerlooi hanteert de gedragsregels van Scouting Nederland. Deze zijn hieronder als pdf te downloaden:
Gedragscode Scouting Nederland (pdf)
Huishoudelijk reglement (pdf)

Vertrouwenspersoon:

Pieter Deckers
Venweg 2
5856 CB Wellerlooi
Tel. 06-28886468
Email: welpen@scoutingwellerlooi.nl


THOK

Elke scoutinggroep heeft zijn eigen clubhuis, waar de clubavonden worden gehouden en waar alle kamp- en spelmaterialen zijn opgeslagen. Onze groep kreeg na de start de beschikking over de kelder in de Lagere School, daarna kregen we onze eigen blokhut op de Schaak tot ons nieuwe Gemeenschapshuis ’t Luukske werd gebouwd en alle speltakken daar onderdak vonden.

Verbouwing

Na de laatste verbouwing ruim 10 jaar geleden kreeg Scouting Wellerlooi een eigen clublokaal dat de naam “THOK” kreeg, en kregen we een eigen bergruimte voor alle spel- en kampeermaterialen. Sindsdien vinden alle clubavonden plaats in THOK of vanuit THOK.