Jo Martens erelid van Scouting Wellerlooi

27 Juni 2022

Tijdens het 60-jarig jubileumfeest van Scouting Wellerlooi zijn maar liefst 13 jubilarissen gehuldigd waarbij Jo Martens is benoemd tot erelid van Scouting Wellerlooi.

Jo Martens is 52 jaar lid van Scouting Wellerlooi, waarvan 42 jaar als leider/hopman/bestuurslid. Begonnen als welp in de blokhut op de Schaak en in 1974 verkenner geworden waarbij hij al snel doorgroeide naar aspirant leider. Vanaf 1982 startte hij als leider bij de Verkenners. In 1992 werd Jo hopman van de Verkenners in Wellerlooi, hij nam het stokje over van Piet Verkoelen. Dit heeft hij maar liefst 14 jaar met volle energie en passie gedaan. In 1995 kreeg Jo het zilveren waarderingsteken uitgereikt van Scouting Nederland. In 2005 droeg Jo de functie van hopman over en werd hij het centrale aanspreekpunt binnen Scouting Wellerlooi als ‘Beheerder materialen’. Daarnaast is Jo diverse jaren contactpersoon geweest vanuit scouting richting het bestuur van MFC ’t Luukske.

Jo Martens neemt na dit seizoen afscheid en werd door de vereniging benoemd en gehuldigd tot erelid van Scouting Wellerlooi voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Jo Martens benoemd tot erelid van Scouting Wellerlooi, samen op de foto met zijn vrouw Petra Martens

13 jubilarissen

In totaal werden tijdens het 60-jarig jubileum van Scouting Wellerlooi dertien leiders gehuldigd voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger. Iris Boom, Kay Jacobs, Dennis Deckers, Femke Horstermans en Evangeline Bergmans ontvingen het 5-jarig waarderingsteken van Scouting. Ruud Witte is 10 jaar leider en Anne Derks, Yvonne Wijnhoven en Monique Sanders zelfs 15 jaar. Marian van Bon ontving het 20-jarig waarderingsteken en Gertjan Deckers en Pieter Deckers zijn al meer dan 25 jaar actief bij de vereniging. Jo Martens ontving (naast benoeming tot erelid) ook het 40-jarig lustrum waarderingsteken van Scouting.

v.l.n.r: Evangeline Bergmans, Monique Sanders, Ruud Witte, Kay Jacobs, Dennis Deckers, Gertjan Deckers, Iris Boom, Jo Martens, Yvonne Wijnhoven, Marian van Bon, Pieter Deckers, Anne Derks, Femke Horstermans